Försäljning

Auktionsdatum :
2020-08-19
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014705034
Förfall :
2020-11-18
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
34 550
Emitterat institutioner:
12 500
Teckningskvot :
2,76
Antal bud :
55
Antal acc bud :
13
Snittränta :
-0,1726(100,043)
Lägsta ränta :
-0,1980(100,049)
Högsta ränta :
-0,1620(100,040)
% of Eq Price Lvl :
85,66