Försäljning

Auktionsdatum :
2020-08-05
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014453890
Förfall :
2021-03-17
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
17 042
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,27
Antal bud :
33
Antal acc bud :
14
Snittränta :
-0,1310(100,081)
Lägsta ränta :
-0,1710(100,106)
Högsta ränta :
-0,1250(100,077)
% of Eq Price Lvl :
73,90