Försäljning

Auktionsdatum :
2020-07-29
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
10 032
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
4,01
Antal bud :
44
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,0249(101,078)
Lägsta ränta :
0,0200(101,131)
Högsta ränta :
0,0278(101,046)
% of Eq Price Lvl :
55,25