Försäljning

Auktionsdatum :
2020-07-08
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014453890
Förfall :
2021-03-17
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
13 850
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
1,85
Antal bud :
28
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-0,1463(100,102)
Lägsta ränta :
-0,1620(100,113)
Högsta ränta :
-0,1320(100,092)
% of Eq Price Lvl :
3,33

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-07-08
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014583621
Förfall :
2020-10-21
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
26 004
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
3,47
Antal bud :
32
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-0,1728(100,049)
Lägsta ränta :
-0,1810(100,052)
Högsta ränta :
-0,1720(100,049)
% of Eq Price Lvl :
46,40