Försäljning

Auktionsdatum :
2020-07-01
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 275
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,28
Antal bud :
18
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-0,3248(113,856)
Lägsta ränta :
-0,3300(113,883)
Högsta ränta :
-0,3210(113,836)
% of Eq Price Lvl :
36,67

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-07-01
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
4 000
Total budvolym :
12 901
Emitterat institutioner:
4 000
Teckningskvot :
3,23
Antal bud :
53
Antal acc bud :
22
Snittränta :
0,0487(100,826)
Lägsta ränta :
0,0370(100,953)
Högsta ränta :
0,0530(100,779)
% of Eq Price Lvl :
81,36