Försäljning

Auktionsdatum :
2020-06-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0013888070
Förfall :
2020-09-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
3,06
Antal bud :
35
Antal acc bud :
19
Snittränta :
-0,1260(100,029)
Lägsta ränta :
-0,1600(100,036)
Högsta ränta :
-0,1200(100,027)
% of Eq Price Lvl :
60,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-06-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014555991
Förfall :
2021-06-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,26
Antal bud :
41
Antal acc bud :
25
Snittränta :
-0,1061(100,105)
Lägsta ränta :
-0,1610(100,159)
Högsta ränta :
-0,0900(100,089)
% of Eq Price Lvl :
64,00