Försäljning

Auktionsdatum :
2020-06-03
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
6 100
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
4,07
Antal bud :
9
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-0,2672(106,114)
Lägsta ränta :
-0,2710(106,128)
Högsta ränta :
-0,2620(106,095)
% of Eq Price Lvl :
16,67