Försäljning

Auktionsdatum :
2020-05-06
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 751
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,75
Antal bud :
64
Antal acc bud :
27
Snittränta :
0,0538(100,781)
Lägsta ränta :
0,0222(101,130)
Högsta ränta :
0,0590(100,724)
% of Eq Price Lvl :
74,13