Försäljning

Auktionsdatum :
2020-03-25
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
5 990
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,00
Antal bud :
25
Antal acc bud :
9
Snittränta :
0,1383(99,853)
Lägsta ränta :
0,1250(100,000)
Högsta ränta :
0,1400(99,835)
% of Eq Price Lvl :
74,00