Försäljning

Auktionsdatum :
2020-03-23
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 885
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-03-23
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
1 250
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
1,25
Antal bud :
6
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-1,1855(113,402)
Lägsta ränta :
-1,2300(113,921)
Högsta ränta :
-1,1780(113,315)
% of Eq Price Lvl :
63,64