Försäljning

Auktionsdatum :
2020-03-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 370
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,74
Antal bud :
14
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-1,3015(116,349)
Lägsta ränta :
-1,3260(116,527)
Högsta ränta :
-1,2910(116,272)
% of Eq Price Lvl :
82,00