Försäljning

Auktionsdatum :
2020-03-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 290
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,58
Antal bud :
18
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-0,2103(130,479)
Lägsta ränta :
-0,2200(130,619)
Högsta ränta :
-0,2060(130,417)
% of Eq Price Lvl :
87,50