Försäljning

Auktionsdatum :
2020-03-05
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 195
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,39
Antal bud :
18
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-1,7875(121,684)
Lägsta ränta :
-1,8060(121,918)
Högsta ränta :
-1,7850(121,653)
% of Eq Price Lvl :
66,00