Försäljning

Auktionsdatum :
2020-02-20
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
935
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,87
Antal bud :
16
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-1,5073(132,650)
Lägsta ränta :
-1,5110(132,711)
Högsta ränta :
-1,5034(132,586)
% of Eq Price Lvl :
30,00