Försäljning

Auktionsdatum :
2020-02-05
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0013749363
Förfall :
2020-05-20
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 135
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,83
Antal bud :
45
Antal acc bud :
39
Snittränta :
-0,1952(100,056)
Lägsta ränta :
-0,2700(100,077)
Högsta ränta :
-0,1630(100,047)
% of Eq Price Lvl :
14,53