Försäljning

Auktionsdatum :
2020-01-29
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
3 280
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
6,56
Antal bud :
14
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-0,3189(106,940)
Lägsta ränta :
-0,3210(106,948)
Högsta ränta :
-0,3179(106,936)
% of Eq Price Lvl :
64,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-01-29
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
5 500
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
3,67
Antal bud :
24
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,0069(107,267)
Lägsta ränta :
0,0050(107,287)
Högsta ränta :
0,0070(107,266)
% of Eq Price Lvl :
93,14