Försäljning

Auktionsdatum :
2020-01-08
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0013647211
Förfall :
2020-04-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 442
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,89
Antal bud :
28
Antal acc bud :
21
Snittränta :
-0,2252(100,060)
Lägsta ränta :
-0,3500(100,093)
Högsta ränta :
-0,2050(100,055)
% of Eq Price Lvl :
23,01