Försäljning

Auktionsdatum :
2019-02-13
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
8 840
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
5,89
Antal bud :
20
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,3489(103,641)
Lägsta ränta :
0,3489(103,641)
Högsta ränta :
0,3489(103,641)
% of Eq Price Lvl :
100,00