Försäljning

Auktionsdatum :
2019-12-18
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
4 050
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,70
Antal bud :
25
Antal acc bud :
15
Snittränta :
0,0377(107,033)
Lägsta ränta :
0,0300(107,112)
Högsta ränta :
0,0398(107,012)
% of Eq Price Lvl :
38,33