Försäljning

Auktionsdatum :
2019-12-12
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 320
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,64
Antal bud :
15
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,8366(123,558)
Lägsta ränta :
-1,8500(123,692)
Högsta ränta :
-1,8330(123,523)
% of Eq Price Lvl :
100,00