Försäljning

Auktionsdatum :
2019-12-04
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
5 350
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
5,35
Antal bud :
15
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-0,3326(107,273)
Lägsta ränta :
-0,3365(107,289)
Högsta ränta :
-0,3290(107,258)
% of Eq Price Lvl :
15,00