Försäljning

Auktionsdatum :
2019-12-04
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 153
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,31
Antal bud :
19
Antal acc bud :
13
Snittränta :
0,0075(107,372)
Lägsta ränta :
0,0000(107,450)
Högsta ränta :
0,0100(107,347)
% of Eq Price Lvl :
21,22