Försäljning

Auktionsdatum :
2019-11-20
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 220
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,22
Antal bud :
14
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-0,0738(108,248)
Lägsta ränta :
-0,0800(108,313)
Högsta ränta :
-0,0680(108,188)
% of Eq Price Lvl :
31,25