Försäljning

Auktionsdatum :
2019-11-18
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
610
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2019-11-18
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112*
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
1 626
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
2,17
Antal bud :
20
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-1,9778(122,730)
Lägsta ränta :
-1,9861(122,798)
Högsta ränta :
-1,9761(122,717)
% of Eq Price Lvl :
100,00