Försäljning

Auktionsdatum :
2019-11-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 327
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2019-11-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113**
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
200
Total budvolym :
852
Emitterat institutioner:
200
Teckningskvot :
4,26
Antal bud :
22
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-1,9717(124,862)
Lägsta ränta :
-1,9740(124,886)
Högsta ränta :
-1,9600(124,743)
% of Eq Price Lvl :
15,38