Försäljning

Auktionsdatum :
2019-11-14
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 900
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,80
Antal bud :
16
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,7187(135,988)
Lägsta ränta :
-1,7200(136,011)
Högsta ränta :
-1,7160(135,942)
% of Eq Price Lvl :
40,00