Försäljning

Auktionsdatum :
2019-11-13
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0013409661
Förfall :
2020-02-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 826
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,17
Antal bud :
42
Antal acc bud :
27
Snittränta :
-0,5207(100,139)
Lägsta ränta :
-0,6300(100,168)
Högsta ränta :
-0,4900(100,131)
% of Eq Price Lvl :
42,15