Försäljning

Auktionsdatum :
2019-10-23
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
6 960
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
6,96
Antal bud :
31
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,1761(107,983)
Lägsta ränta :
-0,1761(107,983)
Högsta ränta :
-0,1761(107,983)
% of Eq Price Lvl :
100,00