Försäljning

Auktionsdatum :
2019-10-17
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
860
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,72
Antal bud :
10
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-1,9311(124,475)
Lägsta ränta :
-1,9311(124,475)
Högsta ränta :
-1,9311(124,475)
% of Eq Price Lvl :
100,00