Försäljning

Auktionsdatum :
2019-10-03
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
720
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,44
Antal bud :
9
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-2,0836(123,975)
Lägsta ränta :
-2,0861(123,996)
Högsta ränta :
-2,0811(123,954)
% of Eq Price Lvl :
100,00