Försäljning

Auktionsdatum :
2019-09-25
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 450
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,45
Antal bud :
17
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-0,3121(110,943)
Lägsta ränta :
-0,3130(110,953)
Högsta ränta :
-0,3120(110,942)
% of Eq Price Lvl :
90,48