Försäljning

Auktionsdatum :
2019-09-23
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
1 667
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
6,67
Antal bud :
16
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-2,0625(126,731)
Lägsta ränta :
-2,0650(126,749)
Högsta ränta :
-2,0600(126,713)
% of Eq Price Lvl :
100,00