Försäljning

Auktionsdatum :
2019-09-05
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
485
Emitterat institutioner:
335
Teckningskvot :
0,97
Antal bud :
12
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-1,8331(138,307)
Lägsta ränta :
-1,8451(138,521)
Högsta ränta :
-1,8200(138,073)
% of Eq Price Lvl :
100,00