Försäljning

Auktionsdatum :
2019-09-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0013109220
Förfall :
2020-03-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
17 046
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,41
Antal bud :
50
Antal acc bud :
20
Snittränta :
-0,5022(100,271)
Lägsta ränta :
-0,6300(100,341)
Högsta ränta :
-0,4800(100,259)
% of Eq Price Lvl :
63,50