Försäljning

Auktionsdatum :
2019-08-22
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
910
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,82
Antal bud :
13
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-2,1507(127,075)
Lägsta ränta :
-2,1600(127,174)
Högsta ränta :
-2,1470(127,035)
% of Eq Price Lvl :
52,00