Försäljning

Auktionsdatum :
2019-08-14
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
3 680
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,45
Antal bud :
24
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-0,2951(110,880)
Lägsta ränta :
-0,3000(110,935)
Högsta ränta :
-0,2911(110,836)
% of Eq Price Lvl :
5,00