Försäljning

Auktionsdatum :
2019-06-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
3 100
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,07
Antal bud :
11
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-0,4225(117,447)
Lägsta ränta :
-0,4340(117,523)
Högsta ränta :
-0,4180(117,418)
% of Eq Price Lvl :
100,00