Försäljning

Auktionsdatum :
2019-06-13
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
810
Emitterat institutioner:
345
Teckningskvot :
1,62
Antal bud :
18
Antal acc bud :
13
Snittränta :
-2,0196(123,330)
Lägsta ränta :
-2,0400(123,508)
Högsta ränta :
-2,0000(123,159)
% of Eq Price Lvl :
100,00