Försäljning

Auktionsdatum :
2019-05-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 850
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,85
Antal bud :
7
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-0,3935(108,555)
Lägsta ränta :
-0,4020(108,596)
Högsta ränta :
-0,3920(108,548)
% of Eq Price Lvl :
42,86