Försäljning

Auktionsdatum :
2019-05-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 290
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,58
Antal bud :
13
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,5950(133,493)
Lägsta ränta :
-1,6050(133,669)
Högsta ränta :
-1,5800(133,230)
% of Eq Price Lvl :
74,07