Försäljning

Auktionsdatum :
2019-05-02
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 615
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,23
Antal bud :
14
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-1,7686(122,518)
Lägsta ränta :
-1,7770(122,608)
Högsta ränta :
-1,7620(122,448)
% of Eq Price Lvl :
64,00