Försäljning

Auktionsdatum :
2019-04-10
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
5 145
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
6,86
Antal bud :
18
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-0,0710(115,680)
Lägsta ränta :
-0,0730(115,693)
Högsta ränta :
-0,0710(115,680)
% of Eq Price Lvl :
98,67

Försäljning

Auktionsdatum :
2019-04-10
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
5 850
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
7,80
Antal bud :
28
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,3797(103,834)
Lägsta ränta :
0,3780(103,852)
Högsta ränta :
0,3800(103,831)
% of Eq Price Lvl :
59,74