Försäljning

Auktionsdatum :
2019-04-03
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0012481141
Förfall :
2019-07-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 621
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,92
Antal bud :
32
Antal acc bud :
22
Snittränta :
-0,4626(100,133)
Lägsta ränta :
-0,6000(100,172)
Högsta ränta :
-0,4320(100,124)
% of Eq Price Lvl :
39,50