Försäljning

Auktionsdatum :
2019-02-21
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 510
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,02
Antal bud :
26
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,4053(119,231)
Lägsta ränta :
-1,4110(119,291)
Högsta ränta :
-1,4050(119,228)
% of Eq Price Lvl :
92,00