Försäljning

Auktionsdatum :
2019-02-07
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
3 015
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
6,03
Antal bud :
27
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,6130(119,798)
Lägsta ränta :
-1,6166(119,830)
Högsta ränta :
-1,6110(119,780)
% of Eq Price Lvl :
40,00