Försäljning

Auktionsdatum :
2019-01-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 125
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,25
Antal bud :
10
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,8012(118,250)
Lägsta ränta :
0,7900(118,406)
Högsta ränta :
0,8040(118,211)
% of Eq Price Lvl :
65,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2019-01-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 355
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,36
Antal bud :
17
Antal acc bud :
3
Snittränta :
0,1028(114,999)
Lägsta ränta :
0,1000(115,018)
Högsta ränta :
0,1030(114,998)
% of Eq Price Lvl :
92,00