Försäljning

Auktionsdatum :
2019-01-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
4 875
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
3,25
Antal bud :
23
Antal acc bud :
8
Snittränta :
0,6118(101,442)
Lägsta ränta :
0,6050(101,513)
Högsta ränta :
0,6140(101,419)
% of Eq Price Lvl :
30,00