Försäljning

Auktionsdatum :
2019-01-09
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0012116341
Förfall :
2019-04-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 420
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,08
Antal bud :
29
Antal acc bud :
22
Snittränta :
-0,4652(100,124)
Lägsta ränta :
-0,5500(100,147)
Högsta ränta :
-0,4510(100,120)
% of Eq Price Lvl :
37,60