Försäljning

Auktionsdatum :
2018-12-06
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 390
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,78
Antal bud :
15
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-1,4731(120,143)
Lägsta ränta :
-1,4750(120,164)
Högsta ränta :
-1,4730(120,142)
% of Eq Price Lvl :
95,00