Försäljning

Auktionsdatum :
2018-11-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 653
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2018-11-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
17 428
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,49
Antal bud :
27
Antal acc bud :
10
Snittränta :
0,6773(100,764)
Lägsta ränta :
0,6755(100,783)
Högsta ränta :
0,6789(100,747)
% of Eq Price Lvl :
43,00